su-menh

Trở thành một Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phân phối thiết bị viễn thông và triển khai hệ thống internet, truyền hinh trong buiding thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên 5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi: Đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ-năng động-nhiệt huyết, Sản phẩm được cung cấp bởi đối tác lớn mạnh từ quốc tế, thân thiện và hướng đến cộng đồng, hệ thống quản trị và văn hoá doanh nghiệp đặc thù, tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ để mang lại giá trị gia tăng người lao động và xã hội.