MÔ HÌNH GIẢI PHÁP CUNG CẤP DỊCH VỤ

 GIẢI PHÁP MAN-E CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI DỰ ÁN


Lợi ích :
Ø  Cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách đa dạng, bỏ đi tính độc quyền khi cung cấp dịch vụ của các nhà mạng.


Ø  Đảm bảo tiện lợi nhất, tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng sử dụng dịch vụ.


Ø  Nâng cao giá trị thương mại của dự án. Thực hiện lắp đặt  hệ thống thiết bị viễn thông cung cấp các dịch vụ:


Ø  Hệ thống thoại (POTS)


Ø  Hệ thống Internet trên cáp quang tốc độ cao (FTTx)


Ø  Hệ thống kênh thuê riêng Leased-line


Ø  Dịch vụ Ethernet ảo (E-LAN, E-LINE)


Ø  Hệ thống truyền hình cáp CATV

giaiphap1

Hình 1: Cấu trúc chung hệ thống cung cấp các dịch vụ

Hệ thống thiết bị viễn thông cung cấp dịch vụ POTS:

giaiphap2

Hình 2: Hệ thống cung cấp dịch vu POTS

giaiphap3

Hình 3: Cung cấp dịch vụ POTS cho khu căn hộ cao cấp

giaiphap4

Hình 4: Cung cấp dịch vụ  POTS cho khu trung tâm thương mại

 

Hệ thống thiết bị viễn thông cung cấp dịch vụ FTTH.

giaiphap5

Hình 5: Hệ thống cung cấp dịch vụ FTTH

giaiphap6

Hình 6: Hệ thống cung cấp dịch vụ FTTH tại căn hộ.

Hệ thống truyền hình cáp CATV

giaiphap7

Hình 7: Hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình cáp.